Có thể tự nhuộm tại nhà mà kết quả vẫn đẹp như nhuộm ở tiệm. Phủ hoàn toàn tóc bạc, bám màu bền và đẹp, giúp cho tóc bạn luôn nổi bật, bóng mượt tự nhiên. Thời gian nhuộm chỉ từ 5-8 phút bắt đầu tính từ lúc chải xong. Công thức độc đáo